Slovenčina
Slovenčina

Ako sa stať dobrým lídrom?

Ako sa stať efektívnym a dobrým lídrom? (tréning) v rozsahu 10 hodín (2 dni)

Od lídrov sa očakáva, že budú udávať smer. V úspešných organizáciách nie je vedenie ľudí len rutinným vykonávaním istých aktivít, akými sú alokácia, monitoring, vedenie zamestnancov alebo budovanie tímu.

Cieľom tréningu: je rozvinúť v lídroch schopnosť morálnej predstavivosti za účelom podporovania a motivovania zamestnancov s cieľom naplnenia vízie organizácie. Súčasťou tréningu bude aj analýza vášho osobného leadershipovského štýlu a tvorba plánu osobného rozvoja lídra.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy: výskumné prípadové štúdie, analýza, syntéza, tréning, brainstorming, rolové hry.

Kurzom získate: súbor praktických zručností, ktoré pri skutočnej snahe a pravdivej sebareflexii urobia z vás dobrého lídra. Slovo dobrý tu má dva významy - ekonomicky efektívny a morálne dobrý lídrer.

Cena kurzu: 200 EURO