Slovenčina
Slovenčina

Ako uspieť na pohovore

Ako uspieť na pracovnom pohovore (kurz + tréning) - v rozsahu 1 deň

Cieľom kurzu: je získanie základných predpokladov pre úspešné absolvovanie pracovného pohovoru.

Cieľová skupina: jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, praktický tréning.

Kurzom získate: vyššiu šancu uplatnenia na trhu práce

Cena kurzu: 80 EURO