English
English

Cooperation

Memberships:

International Society of Business, Economics and Ethics (USA)
International Leadership Association (USA)
Academici (Estónsko)
Slovenská obchodná a priemyselná komora  

Cooperation:
ISO Translations (Belgicko)
European Business Ethics Network (Holansko)
International Society of Business, Economics and Ethics (USA)
Sämling Solution Consulting Kft. (Budapešť, Maďarsko)

 

Brainy SK, s.r.o.

Letisko Sliač (Slovensko)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (Slovensko)

mkem, s.r.o. (Slovensko)

PLUS Academia (Slovensko)

Akadémia vzdelávania (Slovensko)


ASL Tech, s. r. o. (Slovensko)

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (SR)

Nethouse, s.r.o. (Slovensko)

Mirama, s.r.o. (Slovensko)

Slovenská obchodná a priemyselná komora: