Slovenčina
Slovenčina

Etické poradenstvo

Better Future, s.r.o., ponúka ako jedna z prvých spoločností na Slovensku systematické etické poradenstvo pri inštitucionalizácii etiky do organizácii rôzneho druhu. Zohľadňuje pri tom špecifiká tvorby etickej infraštruktúry v malých (od 1 - 50 zamestnancov) a stredných (od 51 - 250 zamestnancov) organizáciách ako aj pri veľkých organizáciách (nad 250 zamestnancov).

Väčšina malých a stredných organizácií nemá dostatok zamestnancov na to, aby dokázala obsiahnuť všetky „role", ktoré je potrebné obsadiť v modeli tvorby etickej infraštruktúry na základe rozdelenia funkcií a zodpovednosti v porovnaní s veľkými organizáciami, ktoré majú k dispozícii viacero možností ako tento model použiť v praxi. Pre malé a stredné organizácie je vhodný model morálneho vedenia ľudí, v ktorom je vedúci pracovník nielen vzorom, ale zároveň aj reprezentantom morálnych hodnôt organizácie. Veľké organizácie majú na rozdiel od malých organizácií lepšie predpoklady na prerozdelenie si jednotlivých rolí pri inštitucionalizácii etiky do organizácie. Aj tu však považujeme za dôležité zdôrazniť význam morálneho vedenia ľudí v danej organizácii. Zastávame názor, že akúkoľvek snahu o tvorbu etickej infraštruktúry musí podporovať aj vrcholové vedenie organizácie a jej manažment.

Pre získanie bližších informácií ohľadom cenovej ponuky a odborných konzultácií nás neváhajte kontaktovať. Náš tím vám rád poradí, pretože „Byť lepším sa dá!"