Slovenčina
Slovenčina

Identifikácia organizačných hodnôt

Poradenstvo v oblasti identifikácie a klarifikácie organizačných hodnôt sa realizuje na základe princípov riadenia prostredníctvom hodnôt, ktorých autorom je významný organizačný teoretik a praktik Ken Blanchard. Zameriame sa na identifikáciu a klarifkáciu (vyjasňovanie) morálnych organizačných hodnôt, pretože práve tie výraznou mierou prispievajú ku kreovaniu integrity organizácie, teda toho, čo je základným predpokladom pri napĺňaniu jej vízie a strategických cieľov.

Pre získanie bližších informácií ohľadom cenovej ponuky a odborných konzultácií nás neváhajte kontaktovať. Náš tím vám rád poradí, pretože „Byť lepším sa dá!".