Slovenčina
Slovenčina

Kreovanie organizačnej kultúry

Kreovanie etickej organizačnej kultúry v rozsahu 10 hodín (2 dni) kurz + možnosť poradenstva pre vytvorenie etickej organizačnej kultúry vašej organizácie

Cieľom kurzu: je naučiť vás čo tvorí podstatu dobrej organizačnej kultúry, ktorá dokáže pozitívne motivovať nielen všetkých zamestnancov, ale aj stakeholderov a čo sa vo výraznej miere podieľa na úspešnosti vašej organizácie. Pojem organizačná kultúra však nie je používaný len na označenie pozitívnej organizačnej kultúry, ktorá prispieva k úspešnému fungovaniu organizácie. Organizácie môžu mať aj nekvalitnú organizačnú kultúru, ktorá nie je v ich prospech pri dosahovaní ich dlhodobých vízií. Takáto organizačnú kultúra môže viesť k neproduktívnemu správaniu, teda začne pôsobiť proti organizácii a jej cieľom. Ak sa takýto jav v organizácii objaví, je potrebné začať pracovať na zmene.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, praktický tréning.

Kurzom získate: pevný teoretický základ pre kreovanie etickej organizačnej kultúry.

Cena kurzu: 300 EURO