Slovenčina
Slovenčina

Referencie

mkem, s.r.o.

Ing. Juraj Zima, konateľ spoločnosti mkem, s.r.o.:

"S priebehom workshopu som bol veľmi spokojný. Budem rád, ak sa hodnoty spoločnosti mkem, s.r.o. budú trénovať za účasti spoločnosti Better Future, s.r.o.. Mám záujem s vami spolupracovať i v budúcnosti."

 

Predstavitelia vrcholového manažmentu:

"Uvedomenie si toho, čo musím urobiť, aby som bola dobrý vodca."
"S priebehom tréningu Leadership som bol veľmi spokojný."
"Workhop splnil moje očakávania a mám záujem pokračovať v ďalších školeniach"
"Pre mňa to bolo bez záporných vecí."
"Áno, mám záujem, aby sme pokračovali v ďalšej spolupráci kvôli pochopeniu hodnôt a zlepšeniu komunikácie."
"Môj názor je pokračovať v tréningu hodnôt, aby s nimi boli oboznámení všetci zamestnanci"

 

Diagnostika organizačnej kultúry:

"S firmou Better Future, s. r. o. chceme spolupracovať aj na tvorbe našej organizačnej kultúry." (Ing. Juraj Zima - konateľ mkem, s.r.o.)

 

Naspäť