Slovenčina
Slovenčina

Motivačné tréningy

Motivačné tréningy (tréning) - v rozsahu 1 deň

Cieľom tréningu: je poznať psychologické princípy motivácie a vedieť ich kreatívne využívať s cieľom zvyšovať výkon svojich zamestnancov, ale aj svoj.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, kouči, tréneri, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: praktický tréning.

Tréningom získate: efektívne využívanie motivácie pre dosahovanie lepšieho pracovného prostredia, cieľov a lepších vzťahov so stakeholdermi.

Cena kurzu: 100 EURO