Slovenčina
Slovenčina

Obchodná komunikácia

Obchodná komunikácia (kurz + tréning) v rozsahu (1 deň)

Naučíte sa základné princípy úspešnej obchodnej komunikácie. Zvládanie stresu pri obchodnej komunikácii. Elimináciu komunikačných prekážok pri obchodných rokovaniach. Prezentáciu služieb vašej organizácie. Súčasťou tréningu bude aj analýza vašej prezentácie cez videoprezentáciu.

Cieľom kurzu: je identifikovať schopnosti a následne prostredníctvom praktického tréningu rozvíjať existujúce a získať nové „komunikačné" zručnosti, ktoré efektívne využijete pri každodennej práci obchodníka.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, rolové hry, praktický tréning.

Kurzom získate: praktické komunikačné zručnosti z obchodnej komunikácie.

Cena kurzu: 100 EURO