Slovenčina
Slovenčina

Prezentačné tréningy

Prezentačné tréningy – ako urobiť dobrú prezentáciu? (tréning prezentačných zručností) v rozsahu 1 deň

Cieľom kurzu: je získanie základných teoretických vedomostí a praktických zručností o prezentačných technikách a metodike tvorby efektívnej prezentácii. Prezentácia patrí medzi základné zručnosti manažérov a lídrov.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, praktický tréning.

Kurzom získate: získate prehľad o základných komunikačných a prezentačných technikách, ktoré budete môcť využívať pri obchodných rokovaniach, predstavovaní produktov a pod.

Cena kurzu: 80 EURO