Slovenčina
Slovenčina

Riadenie prostredníctvom hodnôt

Riadenie prostredníctvom hodnôt (tréning) v rozsahu 10 hodín (2 dni) + možnosť poradenstva pre vytvorenie vlastného systému riadenia prostredníctvom hodnôt

Cieľom kurzu: je rozvinúť v lídroch leadershipovské zručnosti, ktoré pomocou systému riadenia prostredníctvom hodnôt zabezpečia dlhodobo efektívne fungovanie organizácie aj v časoch neustálych zmien.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy: výskumné prípadové štúdie, analýza, syntéza, tréning, brainstorming,

Kurzom získate: zručnosť využívať nový nástroj efektívneho riadenia a vedenia organizácie, ktorý prináša viac ako len finančný zisk.

Cena kurzu: 300 EURO