Slovenčina
Slovenčina

Rozvoj "charakteru" organizácie

Rozvoj „charakteru" vašej organizácie (tréning) v rozsahu 1 deň

Cieľom kurzu: je osvojiť si princíp etickej kongruencie (dosiahnuť zhodu medzi formálne deklarovaným konaním, správaním a reálnym konaním a správaním) a jeho aplikácia do vášho života, ako aj do života vašej organizácie.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy: tréning

Kurzom získate: konkurenčnú výhodu – spoznáte tajomstvo sily dôvery a kongruentného konania.

Cena kurzu: 80 EURO