Slovenčina
Slovenčina

Tréningy rozhodovania

Tréningy rozhodovacích procesov (kurz + tréning) v rozsahu 10 hodín (2 dni)

Cieľom kurzu: je prostredníctvom kombinovanej metódy teoretickej prednášky a praktického tréningu naučiť účastníkov kurzu princípom rozhodovacích procesov, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú ich každodenné rozhodovanie. Druhá časť kurzu bude venovaná tréningu rozhodovacích procesov založených na hodnotách. Výhoda zvládnutia princípov rozhodovacieho procesu založeného na hodnotách organizácie spočíva v tom, že manažéri a lídri dokážu rozpoznať schopnosti ľudí a mieru ich lojálnosti voči organizácii.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, kouči, tréneri, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy: prípadové štúdie, analýza, syntéza, tréning, brainstorming, rolové hry.

Kurzom získate: reálny pohľad na dôležitosť rozhodovacieho procesu; nevyhnutnosť zvažovania dôsledkov Vašich rozhodnutí ako i rozhodnutí Vašich spolupracovníkov. Prostredníctvom kurzu získate vedomosti o technikách, ktoré Vám umožnia minimalizovať omyly pri rozhodovaní.

Cena kurzu: 200 EURO