Slovenčina
Slovenčina

Vnútroorganizačná komunikácia

Vnútroorganizačná komunikácia a identifikácia komunikačných kanálov v rozsahu 1 deň

Cieľom kurzu: je naučiť vás identifikovať kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu komunikácie vo vašej organizácii. Efektívna komunikácia je základný predpoklad fungovania akejkoľvek organizácie. Hlavným cieľom kurzu bude pomôcť identifikovať slabé stránky a premeniť ich na silné.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, praktický tréning.

Kurzom získate: znalosť vašich komunikačných kanálov, dozviete sa viac o tom, ako komunikácia vplýva na efektivitu všetkých procesov v organizácii a naučíte sa používať techniky, ktoré ju zefektívnenia.

Cena kurzu: 80 EUR